Bilstöd och bidrag

Bilstöd är bidrag som man kan söka hos Försäkringskassan

Bidraget är för dig som har en varaktig funktionsvariation som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna transportmedel. Bilstödet är till för att köpa och/eller anpassa ett fordon efter dina behov. 

Kriterier för att kunna få bilstöd

 • Vara försäkrad i Sverige. 
 • Du ska ha en funktionsvariation som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer som till exempel buss, tåg och tunnelbana. 
 • Svårigheterna ska antas ha en varaktighet i minst 9 år. 
 • Du måste också tillhöra en bidragsgrupp för att få bilstöd, det betyder att ett av följande alternativ måste stämma in på dig: 
 • Bidragsgrupp 1: Du är under 65 år och behöver bilen för att kunna arbeta, gå en arbetslivsinriktad utbildning eller delta i arbetslivsinriktad rehabilitering med aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning. 
 • Bidragsgrupp 2: Du har sjukersättning eller aktivitetsersättning och har tidigare fått bilstöd i bidragsgrupp 1. 
 • Bidragsgrupp 3: Du ska köra bilen själv och är 18-49 år. 
 • Bidragsgrupp 4: Du har barn som är under 18 år, som bor tillsammans med dig och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv. 

Du kan också få bilstöd om du har ett barn som har svårt att förflytta sig på grund av en funktionsvariation eller använda allmänna transportmedel som till exempel buss eller tåg tillsammans med dig.

Då måste du uppfylla följande kriterier:

 • Du har barn med funktionsvariation som gör det svårt för barnet att förflytta sig eller använda allmänna transportmedel tillsammans med dig. 
 • Barnets svårigheter ska antas ha en varaktighet i minst 9 år. 
 • Du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet. 
 • Du är den som ska köra bilen. 
 • Du och barnet bor tillsammans. 
 • Du och barnet är försäkrade i Sverige. 

 

Läs mer om hur mycket du kan få i bidrag & ansöka på försäkringskassan