2020-05/1590600443_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-2
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-12
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-6
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-8
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-14
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-9
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-15
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-13
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-3
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-5
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-11
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-7
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-10
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-4
2020-05/1590600474_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-11
2020-05/1590600483_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-1
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-2
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-3
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-4
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-5
2020-05/1590600485_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-6
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-9
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-14
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-11
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-15
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-10
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-8
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-7
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-17
2020-05/1590600488_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-13
2020-05/1590600488_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-12
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-18
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-19
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-24
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-44
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-41
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-36
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-37
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-26
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-35
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-25
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-23
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-33
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-31
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-43
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-28
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-38
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-42
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-39
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-34
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-40
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-32
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-45
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-27
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-22
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-46
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-20
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-30
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-21
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-47
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-29
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-50
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-51
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-52
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-49
2020-05/1590600443_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-2
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-12
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-6
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-8
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-14
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-9
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-15
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-13
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-3
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-5
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-11
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-7
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-10
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-4
2020-05/1590600474_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-11
2020-05/1590600483_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-1
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-2
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-3
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-4
2020-05/1590600484_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-5
2020-05/1590600485_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-6
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-9
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-14
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-11
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-15
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-10
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-8
2020-05/1590600487_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-7
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-17
2020-05/1590600488_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-13
2020-05/1590600488_fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-12
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-18
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-19
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-24
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-44
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-41
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-36
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-37
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-26
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-35
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-25
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-23
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-33
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-31
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-43
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-28
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-38
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-42
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-39
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-34
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-40
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-32
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-45
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-27
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-22
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-46
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-20
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-30
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-21
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-47
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-29
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-50
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-51
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-52
2020-05/fiat-ducato-l1h1-mobilina-anpassning-bilanpassning-49

Fiat Ducato 130hk Combinato L1H1

Rullstolsplats höger fram bredvid föraren

Leverans kan ordnas mot överenskommen kostnad, personlig eller med biltransport både inom och utanför Sverige.

Uttagen 2015-07 - 1 ägare 

Vanligt B-Kort 

96 KW / 130  hk

2,3 Diesel, snål dra ca 0,7/L

6-växlad manuell

Mätarställning ENDAST 960 mil,  

Nybes Ua 

Webasto Motorvärmare och kabinvärmare med ur 

Full Automatisk Klimat 

Cd stereo med pekskärm och TomTom Navigation 

 Touch-/Pekskärm, 

Golden white / typ Champange färg

farthållare, 

Sätesvärme (fram)

Airbag förare och passagerarplats, 

El-hissar, El-speglar, 

ABS/ESP, Antisladd,  

Körfilsassistans, 

Parkeringssensorer (bak)

Startspärr,

Centrallås, 

Dimljus fram, 

Plant lastutrymme

95%  Tonade rutor / Privacy Windows

2 st nycklar varav 1 st fjärrstyrda flipnycklar

Anpassningen utgörs av följande utrustning:

Golvsänkt höger fram med rullstolsplats

Anpassad med 1 rullstolsplats för universellt bruk

Invändig, helautomatisk lift som lyfter 360 kg bredd lift  83 cm, längd lift 140 cm

Extra infälld belysning i dörr vid lift. 

220V inverter till laddning av rullstol / elmoped etc. 

Plant golv med matta och skenor till stolfästen och rullstolsfästen. 

2 stycken stolar bak med integrerat trepunktsbälte.

1 st kompletta rullstolsplatser med 4 st universala restraktorer för förankring av rullstol samt trepunktsbälte för passagerare i rullstol. 

Då bilen är utrustad med skenor i golvet så kan man placera  passagerarstolarna bak i det läge man önskar för att ha största möjlighet att tillgodose eventuella behov. I samtliga Citroen jumper / Fiat Ducato L2H2 med förhöjt tak så finns gott om utrymme för personerna i rullstol.

Även om personen växer eller byter rullstol eller modell till en högre så betyder det med högsta sannolikhet att det fortfarande finns gott om plats till tak.

Pris:  329.000:-  inkl 36 mån garanti - nyservad - nybes ua 

Leverans kan ordnas mot överenskommen kostnad, personlig eller med biltransport både inom och utanför Sverige.

Ring telefon Martin på 0735 007 700 / Rebecca på 0735 007 740 vi har dom på lager i fler versioner,

Välkommen! Mobilina Anpassning AB. 

Med reservation för felskrivning!

 Vi anpassar efter dina behov  ring 0735 007 700 / Martin 

Leverans kan ordnas mot överenskommen kostnad, personlig eller med biltransport både inom och utanför Sverige.

Välkommen! Mobilina Anpassning AB. 

Med reservation för felskrivning!

Fiat Ducato låg kort modell Golvsänkt höger fram.

ENDAST 960 mil - Rullstolsplats höger fram bredvid föraren

Låg kort modell - som ny 

Ref nr: 1068
Årsmodell: 2015-07
Mil: Endast 960 Unika mil
Pris: 329.000 kr

Kontakta oss