2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-14
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-21
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-3
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-12
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-2
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-11
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-27
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-8
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-18
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-17
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-22
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-6
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-24
2019-11/1572785490_mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-14
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-25
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-4
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-20
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-23
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-13
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-10
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-1
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-19
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-9
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-26
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-16
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-7
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-32
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-37
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-45
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-35
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-39
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-40
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-42
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-31
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-33
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-38
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-44
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-28
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-41
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-30
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-29
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-36
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-34
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-43
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-46
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-49
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-65
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-64
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-61
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-53
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-57
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-62
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-52
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-50
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-56
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-47
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-58
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-54
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-51
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-48
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-63
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-59
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-55
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-60
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-14
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-21
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-3
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-12
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-2
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-11
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-27
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-8
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-18
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-17
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-22
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-6
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-24
2019-11/1572785490_mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-14
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-25
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-4
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-20
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-23
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-13
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-10
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-1
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-19
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-9
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-26
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-16
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-7
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-32
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-37
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-45
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-35
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-39
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-40
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-42
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-31
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-33
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-38
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-44
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-28
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-41
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-30
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-29
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-36
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-34
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-43
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-46
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-49
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-65
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-64
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-61
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-53
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-57
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-62
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-52
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-50
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-56
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-47
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-58
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-54
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-51
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-48
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-63
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-59
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-55
2019-11/mobilina-anpassaning-ab-peugoet-rifter-lwb-2019-60

Peugeot Rifter L2 Golvsänkt, 

OBS: LWB alltså längd 2 

Peugeot Rifter,  Mobilina RS Version, 2019-11, 2020,  

Euro 6,  manuell,  diesel, 0 mil,  grå Silky

2-zons klimatanläggning, Sat Navigation,  Parkeringssensorer (bak), 

PEUGEOT i-Cockpit® 8.0, Färg Touch-/Pekskärm, Apple carplay, Android Auto, Röstigenkänningssystem,

Mirrolink, USB ingång fram och bak,  AUX ingång, Digitalradio (DAB), 6 Högtalare, MP3 kompatibel, avspelning från mobiltelefon mm, nummervisning vid uppringning och mottagning i infodisplay,

Bluetooth (handsfree), Röststyrning, Nödsamtal, 

ABS-bromsar, Antisladd, Sidokrocksgardiner bak, Airbag förare, Airbag passagerare fram, Centrallås (fjärrstyrt), Autolock på alla dörrar, Barnlås, Växelindikator, 

Handbroms (elektronisk), Elhissar (Fram), Eluppvärmda sidospeglar, 

Fartbegränsare, Farthållare, Visibillity pack/ Regnsensor, LED (halvljus), Follow me home Ljus, Dimljus fram, Multifunktionsratt i läder, Servostyrning,Yttertemperaturmätare, 12V-uttag(bak), Startspärr, 

Klädsel (tyg), Armstöd på båda framstolar, brickbord baksida av framstolar, Insynsskydd, mörktonade rutor värmedämpande,

Dubbla skjutdörrar, Öppningsbara fönster i skjutdörrarna, Öppningsbart bakfönster, bakfönster med värme och vindrutetorkare,

Stötfångare och sidospeglar lackade i samma färg som bilen,

16 tum Lättmetallfälgar, Aluminium Rails,

Anpassningen utgörs av: Golvsänkning, 3-punktsbälte för rullstolspassagerare,  4 st Q-straint rullstolsförankringar varav de två främre är elektriska, Elektrisk vinsch till rullstol, 4 personer + rullstolsplats, totalt 5 personer

Modell Mobilina RS, dvs 5 sits och rullstolsplats, ring för info. 

Marknadens bredaste ramp med låg lutning, Har man ej rullstol med i bilen så kan rampen fällas så att man får ett plant lastutrymme.

Lättviktsramp med max belastning  på hela 400 kg, rampens bredd 83 cm, längd 124,5 cm.  

Rullstolsplats för universellt bruk, 

Mobilina Anpassning AB,  ring 0735 007 700.

Vi har Peugeot Rifter i olika utföranden! Kort modell och lång modelll RE version och RS version 

Vi utför ytterligare anpassningar.

En mycket flexibel och ekonomisk bil! Omedelbar leverans!

 Vi kan ordna med finansiering med 20% i insats eller inbytesbil. även Leasing,

Momsen är avdragbar på detta fordon.

Bil inkl. anpassning och moms  389.000:- kr  L2 RS Version / Såld till Malmö men vi har flera

Bilen finns på plats för prövning, välkomna!  

Leverans kan ordnas mot överenskommen kostnad, personlig eller med biltransport både inom och utanför Sverige.

Ring telefon 0735 007 700 eller maila för mer info.

Med reservation för felskrivning!

Peugeot Rifter rullstolsplats L2 lång modell

NYHET  Lång Modell Rifter 

Denna har Sat Navigation - klar för leverans 

Bil inkl. anpassning och moms  389.000:- kr  L2 RS Version / Såld till Malmö men vi har flera

Leverans kan ordnas mot överenskommen kostnad,

personlig eller med biltransport både inom och utanför Sverige.

Ref nr: 1013 NYHET Lång Modell Rifter L2
Årsmodell: 2020
Mil: 0 NY BIL
Pris: L2 RS Version / Såld till Malmö

Kontakta oss